HR fokusområder

Vor Human Ressource rådgivning omfatter ud over generel ledelsesudvikling følgende fokusområder:

  • Udvikling af et lederteams konkrete engagement og ejerskab af virksomhedens mål, strategier og handlingsplaner.
  • Medarbejderinvolvering i mål- og strategiprocesser.
  • Uddan dit lederteam til at angribe ”uopnåelige” mål og at arbejde under konstant forandring.
  • Support til udvikling mod den lærende organisation.
  • Support til talent- og expatriate-udvikling, karrierestier, belønningssystemer og ansættelsesvilkår.
  • Support til adfærdsforandring hos den enkelte leder.
  •  Planlægning og gennemførelse af lederseminarer.
  • Search og selection til bestyrelses- såvel som ledelsesniveauet.
  • Support til outplacement.

For yderligere information kontakt CEO Poul Ernst Rasmussen.