CV

Poul Ernst Rasmussens professionelle baggrund

Poul Ernst Rasmussen

Poul Ernst Rasmussen

  • Direktionserfaring som CEO henholdsvis vice president fra selskaber som Dandy, LEGO Overseas, LEGO Singapore, Danish Fancy Food Group (Kjeldsens, KIMS og Odense Marcipan).
  • CEO-erfaring fra NOVI A/S (venture kapital) med fokus på udvikling af et stort antal mindre selskaber frem til gennemførelse af exit.
  • Indgående kendskab til, hvad det indebærer at arbejde med selskaber og selskabsudvikling internationalt – Poul Ernst har således direkte erfaring med arbejde i Europa, Latinamerika, Afrika, Mellemøsten og Fjernøsten.
  • Bestyrelseserfaring fra en lang række inden- såvel som udenlandske små og mellemstore virksomheder dækkende et bredt spektrum af industrier og brancher.
  • Virksomhedsudvikling, change management såvel som sammensætning og udvikling af high performing management teams har været den røde tråd gennem hele karrieren.
Linkedin