M&A

Sammenlægninger og akkvisitioner er indholdsmæssigt på flere felter overlappende med ejerskifte. Mange af udfordringerne og nøglespørgsmålene vedr. ejerskifte er derfor også relevante at analysere og konkludere på i M&A-situationen.

Men i tillæg hertil er der i M&A-situationen et væsentligt anderledes element, der ofte glemmes, nemlig analyse af kulturforskelle mellem de to berørte organisationer. Sådanne forskelle erkendes ofte først, når det er for sent, og er nok den mest hyppige årsag til, at M&A-projekter har en relativ lav succesrate.

M&A – fokusspørgsmål

Vores nøglefokus i M&A-rådgivningen og projektgennemførelsen er knyttet til nedenstående spørgsmål:

  • Hvilke synergier kan høstes, og hvornår og hvordan skal de høstes?
  • Hvad er værdiansættelserne af de to berørte selskaber før såvel som efter transaktionen?
  • Hvilke organisatoriske konsekvenser og udfordringer indebærer projektgennemførelsen, herunder forhold knyttet til kulturforskelle?
  • Hvad er de finansielle konsekvenser (P&L, Balance og Cash Flow)?
  • Hvad er fremtidige KSF’er og KPI’er, og hvordan ser forretningsplanen ud for den nye forretningsenhed? Og hvilken organisation og ledelse kræver det?
  • Hvilke terms for transaktionen burde/kunne forfølges?
  • Hvilke risikofaktorer inklusiv kulturforskelle er der, og hvordan kan disse risici minimeres?
  • Hvilke steps er der i M&A-processen fra start til mål, og hvem gør hvad hvornår?

M&A i samarbejde

Vi tilbyder et første omkostningsfrit møde for sammen at diskutere den konkrete M&A-case baseret på fuld diskretion og fortrolighed og under vores standard non disclosure agreement. Efter dette opstartsmøde vil vi præsentere, hvordan vi ser den mulige proces herunder ansvarsfordeling sammen med vore terms for at drive processen i et samarbejde.

For mere information kontakt CEO Poul Ernst Rasmussen.