Ejerskifte

Ejerskifte er et sensistivt og udfordrende område. Vi rådgiver senior-ejere om måske den vanskeligste beslutning, de skal forholde sig til, nemlig at overgive deres livsværk til andre hænder. Rådgivningen er naturligvis baseret på fuld diskretion og fortrolighed også her garanteret af vores non disclosure agreement, men endnu vigtigere vil et samarbejde skulle baseres på værdierne gensidig åbenhed, tillid og respekt. Vi udarbejder også gerne en second opinion om et ejerskifte, der evt. er drevet af eller knyttet til pres fra bank eller andre interessenter.

Ejerskifte – udfordringer og spørgsmål

De udfordringer og spørgsmål, vi sammen med senior-ejer vil søge svar på, er for eksempel:

  • Hvorfor og hvornår skal jeg som ejer eventuelt tage stilling til et ejerskifte, og hvilke terms skulle danne baggrund?
  • Hvad med timing, og hvordan forbereder jeg bedst mig selv og virksomheden for et ejerskifte?
  • Hvem kunne jeg kigge på som potentielle nye ejere, og hvordan, hvornår og hvem skal kontaktes? Og med hvilket basismateriale?
  • Hvilke værdiansættelses-betragtninger kan anlægges som forberedelse til en prisforhandling?
  • Hvordan kan jeg bedst fortsat drive virksomheden og øge værdiansættelsen frem til eventuel forhandling om overtagelse?
  • Er der alternativer til ejerskifte og hvilke?

Rådgivning og samarbejde

Vi tilbyder dig et første uformelt og selvfølgelig fuldt fortroligt møde for en diskussion af din og virksomhedens situation såvel som vores muligheder for at rådgive og eventuelt drive processen med dig som tovholder. Hurtigt efter dette opstartsmøde, der er uden omkostninger og forpligtigelser for dig, vil vi fremlægge vort forslag til proces og samarbejde samt terms herfor.

For mere information kontakt CEO Poul Ernst Rasmussen.