Ledelsesudvikling

Der er enighed om, at en virksomheds vigtigste resurse er dens ledere og dens nøglemedarbejdere. Men ofte er det let at glemme, at de konstante forandringer i virksomhedens omgivelser og i livscyklus også i høj grad ændrer på kravene til ledere og nøglemedarbejdere for fortsat at være et top performing team. Derfor skal ledelsesteamet løbende følges og måles på præstationer som basis for opfølgning og sparring for nødvendig udvikling, uanset om det er bestyrelsesniveauet, driftsledelsen eller nøglemedarbejderne , der er tale om.

Under fuld diskretion og fortrolighed – bl.a. sikret via vores standard non disclosure agreement – tilbyder vi analyse, svar og forslag til action for eksempel relateret til nedenstående check-spørgsmål til det ledelsesmæssige beredskab i virksomheden:

Bestyrelsen

Er bestyrelsen klædt på til de kommende 3–5 års udfordringer og muligheder for virksomheden? Skal bestyrelsen suppleres med friske kræfter dækkende nye områder af nødvendig ekspertise?

Driftsledelsen

Hvad med driftsledelsen i den sammenhæng? Er den godt påklædt både menneskeligt såvel som færdighedsmæssigt? Er driftsledelsen i kontrol, og kan den navigere effektivt? Er systemer og early warning værktøjerne klar til at supportere? Følges der op på de rigtige KSF’er og KPI’er, og bliver der taget korrektiv action, hvis vi er bagud i forhold til mål? Sikrer driftsledelsen på den korte bane, at besætningen på skibet tager ejerskab af dag til dag operationerne, så sikker sejlads er normen? Har ledergruppen og dens individuelle medlemmer de fornødne færdigheder og menneskelige kvaliteter, der er forudsætningen for godt lederskab, eller er der behov for udvikling?

Nøglemedarbejdere

Udnytter virksomheden fuldt ud de menneskelige resurser, eller er det nogle få, der trækker læsset? Hvordan sikrer vi involvering, motivation og et stærkt tilhørsforhold hos nøglemedarbejderne, og hvordan sikrer vi, at de fortsat er loyale? Sidst, men ikke mindst, hvordan er ledelsesstilen hos den enkelte leder – afspejler den god ledelse og er den i overensstemmelse med virksomhedens værdier?

Ledelsesudvikling – fra opgave til opgaveløsning

Vores ledelsesudvikling skal være forankret på CEO-niveau i selskabet alternativt hos bestyrelsesformanden. Efter et indledende møde er processen, at vi, inden vi binder os til opgaven – og naturligvis uden betaling – vil gennemføre et mindre antal interviews med udvalgte ledere for således at kunne definere opgaven og opgaveløsningen mere specifikt.
Vi vil efterfølgende præsentere et oplæg til løsning af opgaven inklusive terms for en drøftelse med og godkendelse af virksomheden.

For mere information kontakt CEO Poul Ernst Rasmussen.