Forretningsudvikling

Vores rådgivning inden for forretningsudvikling dækker alle de hovedområder, der indgår i en virksomheds forretningsplan. Det overordnede mål for vores rådgivning er sammen med virksomhedens ledelsesteam kritisk at vurdere, diskutere og konkludere nuværende såvel som fremtidige udfordringer, muligheder og handlinger for virksomheden set i lyset af konstant ændrede markeds- og konkurrencevilkår.

Kritiske spørgsmål til dig og din virksomhed

Værdien af vores samarbejde skal måles på vores fælles evne til at finde svar på en række af følgende kritiske og afgørende spørgsmål:

Hvordan kan vi på trods af den konkurrencemæssige situation videreudvikle og sikre kompetitive fordele nu såvel som fremover? Hvilke kompetitive fordele er de relevante, og hvordan skaber vi dem?

Hvordan kan vi øge virksomhedens kampberedskab såvel som dens værditilvækst over tid?

Burde vi revurdere, tænke anderledes og måske ændre dele af vores overordnede mål og strategier? Og mindst lige så vigtigt: Har vi tid til en sådan proces, eller er der så meget pres på forhold som likviditet og resultatsikring, at vi først skal have dette på plads?

Hvad med vores innovationsniveau og hastighed i henseende til at komme på markedet med nyhederne? Er vore vigtige marketing-, supply chain- og administrative rutiner og procedurer på plads og effektive? Har vi tilstrækkelig fleksibilitet og handlekraft i forhold til den hastigt forandrende omverden, eller hænger vi lidt i inerti og bureaukrati? Har vi de rigtige færdigheder ombord og de nødvendige systemer?

Har organisationen den rigtige fokus, og er organisationens arbejdskvalitet på plads? Og sidst men ikke mindst har virksomheden kontrol over de mest vigtige resurser, der skal til for at drive og udvikle virksomheden?

Udviklingsmuligheder og handleplaner

Sammen med din organisation vil vi som udfordrer og katalysator finde svarene til ovennævnte nøglespørgsmål og dermed finde og beskrive de realistiske udviklingsmuligheder og tilhørende handlingsplaner. Og det gør vi under fuld diskretion og konfidentialitet.

For yderligere information kontakt CEO Poul Ernst Rasmussen.